Zapraszamy na spotkanie z autorami książki „Leśne drogi”. Wspomnienia o szczęściu i rozpaczy” , której współautorem wraz z Renatą Janicką-Szyszko jest związany z Drezdenkiem Wojciech Kuska pełniący funkcję dyrektora Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia. Polecamy Państwa uwadze tę pozycję i już teraz zapraszamy na spotkanie autorskie w bibliotece, o którym więcej już wkrótce.
„Celem niniejszej pracy jest próba ukazania dualnego postrzegania lasu: z jednej strony jako źródła radości, afirmacji leśnych obyczajów i tradycji, z drugiej zaś jako miejsca represji, katorżniczej pracy i kaźni. Autorzy zdają sobie sprawę z odmienności poddanych analizie tekstów – o skrajnie różnych okolicznościach i powodach powstania, pełniących diametralnie odmienne funkcje: artystyczne i dokumentalne – jednak opracowanie wybranego tematu w ramach monografii pozwoli na ukazanie złożoności językowego postrzegania lasu, odzwierciedlonego w obu dziełach oraz umożliwi prezentację dwubiegunowego sposobu jego ukazania, na co wpływ mają zróżnicowane środki językowe, kształtujące postrzeganie lasu jako źródła szczęścia, lecz także formujące relacje o nim jako miejsca ludzkiej rozpaczy.”
R. Janicka-Szyszko, Wojciech Kuska
„Leśne drogi. Wspomnienia o szczęściu i rozpaczy”
(fragment Wstępu)
zapraszamy na spotkanie z autorami książki"Leśne drogi. Wspomnienia o szczęściu i rozpaczy" , której współautorem wraz z Renatą Janicką-Szyszko jest związany z Drezdenkiem Wojciech Kuska pełniący funkcję dyrektora Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia.