Zapraszamy do wspólnego czytania wierszy poetów drezdeneckich. Już 22 lipca o godz. 10:00 w Parku Kultur Świata będziemy czytać wiersze Artur Frąszczak, Iwona Frąszczak, Jerzy Hajduga, Lena Kaseja, Wioletta Kinal, Agnieszka Weronika Mądrawska, Alina Michalak, Paulina Swacińska-Borensztein, Tomasz Walczak, Danuta Zych.
ℹ️Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
#BLISKO
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
NPRCz 2.0
Zapraszamy do wspólnego czytania wierszy poetów drezdeneckich. Już 22 lipca o godz. 10:00 w Parku Kultur Świata będziemy czytać wiersze Artur Frąszczak, Iwona Frąszczak, Jerzy Hajduga, Lena Kaseja, Wioletta Kinal, Agnieszka Weronika Mądrawska, Alina Michalak, Paulina Swacińska-Borensztein, Tomasz Walczak, Danuta Zych.
ℹ️Działania prowadzone są w ramach BLISKO - Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
#BLISKO
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Narodowe Centrum Kultury    
NPRCz 2.0