Wioletta Teresa Kinal – poetka, nauczycielka, polonistka, rewalidatorka, działaczka społeczna. Pochodzi z Gorzowa Wlkp, mieszka w Grotowie, niewielkiej wsi znajdującej się na obrzeżach Puszczy Noteckiej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat zawodowo związana ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku.

Od marca 2017 pełni obowiązki wiceprezeski Stowarzyszenia Grotowskie Inicjatywy Twórcze. Przy GIT powstał Grotowski Teatr Dramatyczno-Muzyczny, działający pod opieką artystyczną aktorki Joanny Gonschorek oraz muzyka Amadeusza Naczyńskiego. We wszystkie spektakle zrealizowane przez teatr zaangażowana była także Wioletta Kinal. GIT był również realizatorem kilku projektów społeczno-kulturalnych.

Debiutowała w roku 2017 „W obłokach Drezdenka” – album fotografii Macieja Kurłowicza z wierszami Wioletty Kinal i Jerzego Hajdugi, wydany w ramach obchodów 700-lecia istnienia Miasta Drezdenka. Związana jest z Grupą Artystyczno-Literacką Lubdrzeń, która poza warsztatami literackimi jest także organizatorem cyklu spotkań pn. Drezdenecka Scena Literacka oraz Festiwalu Literackiego Słowa na Puszczy. Jest także uczestniczką działań ogólnopolskiej Grupy Literycznej Na Krechę.

Z inicjatywy GIT, przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego ukazał się tomik poetycki Wioletty Kinal pt. „Jesteś”. Chwile później jej wiersze ukazały się drukiem na szpaltach Pegaza Lubuskiego. Jest laureatką kilku konkursów poetyckich, m.in. I nagrodę otrzymała podczas Konkursu Literackiego O „Łabędzie Pióro” im. Romany Kaszczyc w Barlinku.

Współpracowała z redakcją Gazety Drezdeneckiej, pisząc artykuły i felietony. To właśnie jej felietony historyczne poświęcone wsi Grotów założonej w 1702 roku, opowieści Juliana Kaczmarka oraz zdjęcia ze zbiorów licznej grupy mieszkańców złożyły się na pięknie wydaną książkę pt. „Grotów opowieści” w roku 2020.