W Bibliotece Filialnej w Gościmiu odbyły się dziś warsztaty z dziećmi ze Szkoły Podstawowej. Uczniowie przynieśli laurkę, odbył się też quiz książkowy ze znajomości bajek. Czytaliśmy książki, do których następnie dzieci malowały obrazki.

W Bibliotece Filialnej w Gościmiu