W Bibliotece Filialnej w Drawinach odbyły się jesienne zajęcia dla dzieci. Były to zajęcia plastyczne, podczas których dzieci kolorowały dynie i wykonywały jesienne krajobrazy.

nn

n

n

n

n

n