Tomasz Walczak – poeta, pedagog teatru, dziennikarz obywatelski, animator kultury. Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wydział Wiedzy o Teatrze. Przez kilkanaście lat zawodowo związany z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, gdzie był kierownikiem Ośrodka Kultury Teatralnej, rzecznikiem prasowym, także aktorem. Gdy zaczynał swą karierę zawodową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Drezdenku, powołał do życia Młodzieżowy Teatr Poezji Alter Ego, który w Elblągu kontynuował swą działalność jako Teatralne Studio Młodych Alter Ego. Obecnie zawodowo związany z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku, gdzie pełni obowiązki instruktora ds. transmisji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Jako poeta debiutował w antologii pt. „I znów będziemy poetami” (Gorzów 1993). Jego wiersze publikowane były w prasie: Gazeta Lubuska, Ziemia Gorzowska, Drezdenko Gazeta Powiatowa, Gazeta Radomszczańska, Lamus, Arsenał Gorzowski, Pegaz Lubuski, Krzywe Koło Literatury, Tygiel, Ypsilon, Dwutygodnik, prezentowane były także na antenach radiowych: Radio Zachód, PR II, eŚwiatowid, Radio El. Otrzymał odznaczenie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Zasłużony dla kultury polskiej, oraz Nagrodę Prezydenta Elbląga — Kreator Kultury.

Jest laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Obecnie częściej bywa jurorem, niż uczestnikiem. Był inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Eryka Pietruszaka, zrealizował trzy pierwsze edycje. Powołał do życia Drezdenecką Scenę Literacką oraz Festiwalu Literackiego Słowa na Puszczy. Zainicjował działalność Grupy Literacko-Artystycznej Lubdrzeń. Jest członkiem ogólnopolskiej Grupy Literycznej Na Krechę. Zainicjował w Drezdenku wieczory AntyWalentynkowe i drukowanie widokówek z poezją, w ramach ogólnopolskiej akcji Walentynki Na Krechę.

Był jednym z pomysłodawców i współredaktorem „Ścieżką obok drogi — Antologia poezji twórców drezdeneckich” Drezdenko 1996, a także „Z ograniczoną nieodpowiedzialnością” antologię Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego, Elbląg 2014. Jego wiersze znalazły się w antologii „Literaci Elbląskiego Trzydziestolecia 1989-2019” pod redakcją Ryszarda Tomczyka, Elbląg 2019, również w almanachu „Literaci w Gorzowie – Pod skrzydłami Pegaza” pod redakcją Krzysztofa Ireneusza Szmidta, Gorzów Wlkp. 2019.

Wydał tomiki poezji:

  • „Blizny” Elbląg 2006

  • „Drzazgi w myśli” Elbląg 2010

  • „Fantasmagorie” Elbląg 2014