„Strony Świata” przepiękny koncert w wykonaniu Wenrong Huang (sopran), Aster Haile-Waligóry oraz Jakuba Koterby (fortepian) już za nami. To jednak nie było ostatnie spotkanie fantastycznego trio z Drezdenkiem. Na prośbę publiczności artyści wystąpią u nas ponownie.

 

"Strony Świata" przepiękny koncert w wykonaniu Wenrong Huang (sopran), Aster Haile-Waligóry oraz Jakuba Koterby (fortepian) już za nami. To jednak nie było ostatnie spotkanie fantastycznego trio z Drezdenkiem. Na prośbę publiczności artyści wystąpią u nas ponownie.