Spotkanie klubu w Bibliotece Filialnej w Trzebiczu, której tematem była książka Justyny Stasio-Sigi „Szewcowa”.

 

 spotkanie klubu w Bibliotece Filialnej w Trzebiczu, której tematem była książka Justyny Stasio-Sigi „Szewcowa”.