„Poczytajki jak z bajki ” Rozpoczęliśmy nowy cykl w ramach projektu „Drezdenko od słowa do słowa”, podczas którego seniorzy z młodzieżą czytają najmłodszym klasykę literatury dziecięcej. Przedszkolakom czytali przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Eulalia Świniarska i Halina Mazur oraz Zespół Szkół w Drezdenku : Monika Kucharska i Lena Hinz. Spotkanie otworzyła koordynatorka akcji: Małgorzata Boczek.

n

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.

n

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

n

#BLISKO

n

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n

Narodowe Centrum Kultury

n

NPRCz 2.0

nn

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n