„Poczytajki jak z bajki” Dziś najmłodszej grupie dzieci czytaliśmy bajeczki. Lektorami byli dziś Teresa Pomostowska, Krystyna Witaszek, Lena Kaseja i Kasia Błoch.

n

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.nDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.n#BLISKOnMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nNarodowe Centrum Kultury nNPRCz 2.0

nn

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n