„Poczytajki jak z bajki” kolejne grupy przedszkolaków słuchają najpiękniejszych bajek czytanych przez seniorów i młodzież w pięknym otoczeniu, które przygotowało Publiczne Przedszkole w Drezdenku .

n

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.

n

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

n

#BLISKO

n

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n

Narodowe Centrum Kultury

n

NPRCz 2.0

nn

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n