W ramach programu BLISKO szkolenie poprowadził Łukasz Molski – menedżer kultury, specjalista zarządzania personelem, pedagog. Z działalnością kulturową związany od ponad 25 lat. Pracował jako prowadzący warsztaty teatralne, asystent reżysera, reżyser, dramaturg, producent wydarzeń muzycznych i festiwali, koordynator międzynarodowych projektów muzycznych i projektów multidyscyplinarnych. Kierował przeprowadzeniem dwóch udanych prób pobicia Guinness World Record z udziałem osób morsujących. Od jesieni 2019 roku zawodowo związany z Gminą Ustronie Morskie, gdzie kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ustroniu Morskim. Sercem – człowiek z NGO. Absolwent Programów: Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Zielony Lider. Stypendysta Kongresu USA w ramach Open World Program. Ambasador Programu Równać Szanse. W szkoleniu „Praca w zespole projektowym” wzięli udział bibliotekarze oraz przedstawiciele naszych partnerów.

n

ℹ️Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.

n

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

n

#BLISKO

n

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n

Narodowe Centrum Kultury

n

NPRCz 2.0

n

n

n

n

n

n

n