Dziś biblioteka czynna do samego wieczora. Pełna gotowość do dzisiejszego widowiska. Spotykamy się o godz. 19:00 na deptaku przy ul. Kościuszki.

n

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.

n

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

n

#BLISKO

n

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n

Narodowe Centrum Kultury

n

NPRCz 2.0

nn

n

n

n

n

n

n

n