Dnia 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Niegosławiu odbyło się spotkanie z uczniami klas
I-III w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom . Uczestnicy zajęć po wysłuchaniu wybranych utworów Juliana Tuwima, wzięli udział w zabawach ruchowych oraz tematycznych zajęciach plastycznych.
Uczniowie nie tylko słuchali ale również czytali swoim rówieśnikom Dziękujemy pani
Katarzynie Kubiś z biblioteki szkolnej za udaną współpracę.
Dnia 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Niegosławiu odbyło się spotkanie z uczniami klas
I-III w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom . Uczestnicy zajęć po wysłuchaniu wybranych utworów Juliana Tuwima, wzięli udział w zabawach ruchowych oraz tematycznych zajęciach plastycznych.
Uczniowie nie tylko słuchali ale również czytali swoim rówieśnikom  Dziękujemy pani
Katarzynie Kubiś z biblioteki szkolnej za udaną współpracę.