We współpracy z Publiczne Przedszkole w Drezdenku , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojiego w Drezdenku , Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Drezdenko i KLUB Seniora DRZEŃ i Zespół Szkół w Drezdenku rozpoczynamy nowy cykl spotkań podczas których seniorzy i młodzież będą czytać najmłodszym klasykę literatury dziecięcej.

n

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.

n

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

n

#BLISKO

n

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n

Narodowe Centrum Kultury

n

NPRCz 2.0

nn