Wspólnie z Publiczne Przedszkole w Drezdenku oraz Żłobek Gminny Promyczki w Drezdenku zapraszamy od 5 października do zwiedzania wystawy ” Najpiękniejsze ilustracje książek dla dzieci”, na której zostaną zaprezentowane ilustracje Józefa Wilkonia.

n

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.

n

ⓘ Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

n

#BLISKO

n

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

n

Narodowe Centrum Kultury

n

NPRCz 2.0

nn