W ramach spotkania dyrektorów bibliotek lokalnej grupy „Inicjatywy” odwiedziła nas Beata Mąka, dyrektor Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Kurowie .

n