Lekcje prowadzone są w godzinach zajęć lekcyjnych dla dzieci przedszkolnych uczniów szkół podstawowych i średnich.

 

Lekcje dla dzieci przedszkolnych:

 

1. Buty Mikołajka – zajęcia dla dzieci 4-6 latków

2. Julian Tuwim, czyli śmiechu warte.

3. Moje ulubione bajki.

4. Mieszkańcy łąki.

5. Święto Pluszowego Misia.

6. Mali ekolodzy – przyjaciele ziemi.

 

Lekcje dla uczniów szkół podstawowych:

 

1. Dzieje i budowa książki.

2. Pies przyjacielem człowieka.

3. Uczymy się właściwie korzystać z encyklopedii i słowników.

4. Korzystamy z różnych źródeł informacji.

5. Synteza wiedzy o Stefanie Żeromskim z wykorzystaniem słowników.

6. Dom – słowo tak wiele znaczy.

7. Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel.

8. Uczucia pozytywne – koleżeństwo.

9. W świecie emocji.

10. Różne sposoby komunikowania się.

11. Tradycje Wielkanocne.

12. Szkoła marzeń według Jana Brzechwy.

13. Szlakiem bajek i baśni.

14. Pippi Pończoszanka.

 

Lekcje dla uczniów szkół średnich:

 

1. Wirtualne spacery po bibliotekach w Polsce.

2. Informacje o zasadach korzystania z bibliotek – Katalog.

3. Kalendarium rocznic i wydarzeń na rok 2022 – ćwiczenia.

4. Kartoteka regionalna — zasady tworzenia.

5. Dział Regionalny jako kolebka wiedzy o mieście i regionie.

6. Czasopisma i Internet jako najaktualniejsze źródła informacji.

7. Rodzaje dokumentów gromadzonych w Czytelni i ich wartość informacyjna.

8. Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat – korzystając z działu informacyjno-bibliograficznego zbiorów biblioteki.

9. Bibliografia – wyższy stopień wtajemniczenia.

10. Źródła informacji.

11. LEKCJE MULTIMEDIALNE: „Planowanie kariery”, czyli jak wybrać zawód. Prezentacja zawiera cykl multimedialny „SPACERY PO ZAWODACH” związany z następującymi dziedzinami: administracja, zarządzanie, bussines, sztuka i projektowanie artystyczne, nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna, rozrywka, rekreacja, turystyka, gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe, ochrona zdrowia, służby specjalne, społeczne i zatrudnienia, prawo i dziedziny pokrewne, bezpieczeństwo i służby ochrony, finanse i dziedziny pokrewne.