Jerzy Hajduga (ur. 30 marca 1952 w Krakowie) – duchowny katolicki, poeta, felietonista, należy do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Od kilkunastu lat po raz kolejny pełni posługę kapłańską w Drezdenku, gdzie jest kapelanem Szpitala Powiatowego. Pomysłodawca i jeden z założycieli Teatru Kotłownia, offowej sceny miejskiej, znajdującego się w podziemiach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.

W 1980 roku wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Teksty literackie publikował m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Literaturze”, „Więzi” i „Przeglądzie Powszechnym”.

Jerzy Hajduga debiutował tomem wierszy Nawrócenie św. Augustyna w 1989 roku. Jest autorem scenariusza spektaklu poetyckiego Ten pusty krzyż, wystawionego w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza (1991), radiowej książki poetyckiej Żywioły wyciszenia (Radio Zachód, Zielona Góra 1994), a także słuchowiska Nasi trędowaci (1995).

Wydał dwa zbiory felietonów: Granice przyzwyczajenia (Ełk 2001) i Klatki i klitki (Gorzów Wlkp. 2005), a także płytę CD pt. Coraz ciszej (wiersze śpiewa Dominika Świątek, czyta Maciej Rayzacher, 2013).

 

 

 

 

Wydane tomy poezji:

 • Nawrócenie św. Augustyna (Kraków 1989)

 • Najtrudniej Bogu (Kraków 1990)

 • Panie, Ty wiesz (Drezdenko 1991)

 • Miłość, która nie mogła umrzeć (Olsztyn 1991)

 • Zabłądzić (Kraków 1993)

 • Dwa żywioły (Olsztyn 1994)

 • Zamilczenia (Gorzów Wlkp1994)

 • Beze mnie (Kraków 1996)

 • Rozmilczam się na wiele głosów (Olsztyn 1998)

 • Droga krzyżowa (Ełk 2000)

 • Spoglądając (Poznań 2003)

 • Rozerwanie nieba (Kraków 2006)

 • Wynajęty widok (Warszawa 2008)

 • Powieki wieków (Poznań 2012)

 • Odpocząć od cudu (Warszawa 2015)

 • Współbrzmienie (il. Maria Kuczara, Kraków-Drezdenko 2016)

 • Jeszcze (Poznań-Drezdenko 2018)

 • Zatrzymać z czasu chwile (Kraków-Drezdenko 2018)

 • Listy na stół (z Aliną Bernadettą Jagiełłowicz) (Wrocław 2019)

 • Uważaj na siebie (Biblioteka „Toposu”, t. 182, Sopot 2020)