Moderator DKK: Małgorzata Nowak

Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki. Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Publicznej w Drezdenku działa od 2011 r. i  zrzesza 12 osób. Instytucją koordynującą działania Dyskusyjnych Klubów Książki w   północnej części województwa lubuskiego jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.   Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Strategicznymi celami programu są promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch. W ramach działającego od 2007 roku programu Dyskusyjne Kluby Książki regularnie w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze. Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Celem programu jest: promocja czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych, inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubowiczów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy), popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.