Danuta Zych – poetka, prozaiczka, nauczycielka, polonistka, dziennikarka, animatorka społeczna i kulturalna. Pochodzi z Poznania, choć od wielu lat mieszkała i pracowała w Drezdenku. Obecnie będąc na emeryturze mieszka w pobliskim Kosinie. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez całe życie zawodowe związana była jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku. Wydała w roku 1995 zbiór utworów swoich uczniów pt. „Tomik twórczości szkolnej”, znajdowały się w nim wiersze, także poezja konkretna oraz proza uczniów klas IV-VIII. Przez piętnaście lat działalności pełniła funkcje w zarządzie Stowarzyszenia Twórców Kultury STYK, które założyła z Tomaszem Walczakiem i Jadwigą Piątek. Stowarzyszenie działało przy Bibliotece Publicznej i skupiało ludzi twórczych, było także miejscem, gdzie odbywały się coroczne Lubuskie Konkursy Literacko-Plastyczne dla Dzieci i Młodzieży, na które napływały prace także spoza województwa, a nawet zza granicy Polski. Stowarzyszenie realizowało także trzy kolejne edycje (od 4 do 6) Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Eryka Pietruszaka. Od ponad 37 lat związana jest z TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku, gdzie pełniła różne funkcje, obecnie jest wiceprzewodniczącą. Była pomysłodawczynią i redaktorką, wspólnie z Tomaszem Walczakiem – antologii poezji twórców drezdeneckich „Ścieżką obok drogi” (1998), gdzie zawarte zostały wiersze 30 autorów związanych z Drezdenkiem oraz grafiki Ewy Różalskiej. Ponadto z inicjatywy Danuty Białas, w ramach działalności STYKu ukazały się: tomik autorstwa Barbary i Józefa Zakrzewskich „Z jednej chaty”, tomik wierszy Adama Korzeniowskiego „Wiersze Osobiste”, Lecha Stefaniaka „Rzecz najjaśniejsza”. Debiutowała na łamach miesięcznika „Arsenał Gorzowski” – publikując tam kilka swoich wierszy. Pisze wiersze, które publikuje głównie w mediach społecznościowych. W Kosinie, gdzie mieszka od kilku lat, wydała według własnego pomysłu dwa tomiki wierszy autorów mających związek ze wsią: Andrzeja Raduckiego „Nikiforki” i Zofii Idzikowskiej „Światło to miłość”. Była redaktorką Gazety Drezdeneckiej, pisała także w Kwartalniku Drezdeneckim, a ostatnio w Twoich Wieściach. Znana jest z wielu artykułów, które promują kulturę, twórczość w różnych dziedzinach czy zabytki drezdeneckie, często porusza sprawy społeczne dotyczące życia mieszkańców miasta i gminy Drezdenko. Specjalizuje się w pisaniu wstępów do książek innych autorów, w tym do dwóch tomików poezji księdza Ryszarda Furmana oraz wołyńskich wspomnień Andrzeja Depy. Redagowała publikacje wydane przez Urząd Miasta i Gminy Drezdenko podczas kadencji burmistrza Romana Cholewińskiego: „Drezdenko znane i nieznane” (2005) oraz „Zabytki Drezdenka i okolic” (2007). Jest autorką wydanej w 2020 r. książki wspomnieniowej „Cała nasza eka”, są to wielowątkowe relacje z życia dzieci kamienicy na poznańskim Łazarzu, z ulic malarzy, w której to książce zawarte są wspomnienia beztroskich zabaw urodzonych w powojennym wyżu demograficznym dzieci, a także z dwóch dni słynnego Czerwca’56. Ostatnio wydała antologię, w której znajduje się 91 autorów – osób twórczych związanych z miastem i gminą Drezdenko – „Ludzie pasji, pasje ludziom”. Przygotowuje do druku tomik wierszy.