„Budowanie i trwałość partnerstw lokalnych” to tytuł warsztatów w ramach projektu „Drezdenko od słowa do słowa”. W warsztatach wzięli z nami udział przedstawiciele partnerów projektu: Publiczne Przedszkole w Drezdenku , Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku , Zespół Szkół w Drezdenku, KLUB Seniora DRZEŃ , Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drezdenku, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum”
ℹ️Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
#BLISKO
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
NPRCz 2.0
"Budowanie i trwałość partnerstw lokalnych" to tytuł dzisiejszych warsztatów w ramach projektu "Drezdenko od słowa do słowa". W warsztatach wzięli z nami udział przedstawiciele partnerów projektu: Publiczne Przedszkole w Drezdenku , Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku , Zespół Szkół w Drezdenku, KLUB Seniora DRZEŃ , Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drezdenku, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "Sauerianum"
ℹ️Działania prowadzone są w ramach BLISKO - Biblioteka / Lokalność/Inicjatywy/ Społeczność /Kooperacja / Oddolność.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
#BLISKO
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Narodowe Centrum Kultury 
NPRCz 2.0