Twórcy drezdeneccy — Adam Korzeniowski

Adam Korzeniowski — poeta, filozof, nauczyciel, podróżnik, fotograf. Pochodzi z Wrocławia, od 1989 mieszka w Gościmiu na skraju Pradoliny Noteci. Absolwent Wydziału Melioracji Wodnych na Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz filozofii na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez ponad dwadzieścia pięć lat pracował jako nauczyciel biologii oraz wychowania do życia w rodzinie, zawodowo był związany ze Szkołą Podstawową w Gościmiu, Szkoła Podstawową w Goszczanowie, Zespołem Szkół w Lipkach Wielkich, Zespołem Szkół w Santoku, Zespołem Szkół nr 13 Gorzów Wlkp.

Prócz podróżowania interesuje się poezją i fotografią. Jest laureatem licznych konkursów literackich i autorem kilku wystaw fotograficznych i konkursów. Podróże w nieznane, owiane atmosferą ryzyka i przygody to jego ulubiony sposób na poznawanie innych kultur i regionów świata. Jak dotąd udało mu się zwiedzić 33 kraje, podróżując po Europie, Azji i Afryce.

Był członkiem Grupy Literackiej „Wiązadło” przy Stowarzyszeniu Twórczym „Wena” w Gorzowie Wlkp. oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Twórców Kultury STYK w Drezdenku. Jego wiersze drukowane były m.in. w Odrze, Mandragorze, B-1, Magazynie Literackim, Pegazie Lubuskim. Debiut książkowy to udział autora w antologii poezji twórców drezdeneckich pt. „Ścieżką obok drogi” wg pomysłu i redakcji Danuty Białas oraz Tomasza Walczaka (Drezdenko 1998). Rok później nakładem STYKu ukazała się samodzielna książka poetycka Adama Korzeniowskiego pt. „Wiersze osobiste” (Drezdenko, 1999).

Jako fotograf miał kilka wystaw indywidualnych. Najważniejsze wystawy to: „Giną nie tylko ludzie” (2004) i „Moje pejzaże” (2005) w BWA w Gorzowie, „Zimowe słoneczniki” (2006) w galerii salonu samochodowego Skoda w Gorzowie, „Inny Bałtyk” (2008) i „Kambodża” (2010) w gmachu WiMBP w Gorzowie, „Gościm” (2009) wspólnie z Marcinem Tomczakiem w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej, „Migawki znad Nilu” (2011) wspólnie z synem Brunonem Korzeniowskim w Klubie Jedynka w Gorzowie, „Birma” (2014) w WiMBP w Gorzowie oraz „Planeta” (2020) MCK – Klub Kultury Jedynka w Gorzowie.

Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich i fotograficznych. Jego wiersze znalazły się również w almanachu „Literaci w Gorzowie – Pod skrzydłami Pegaza” pod redakcją Krzysztofa Ireneusza Szmidta, Gorzów Wlkp. 2019. Jest jednym z bohaterów antologii twórców drezdeneckich „Ludzie pasji pasje ludziom” wydanej przez Danutę Zych, Drezdenko 2022.

Wydał cztery tomiki poetyckie:

„Wiersze osobiste” (Drezdenko, 1999)

„Moja nadzieja” (2009)

„Świadectwo profana” (Gorzów, 2011)

„Spotkacie Go na Lampedusie” (2020)