Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze nasza koleżanka – Małgorzata Boczek została uhonorowana Medalem za Długoletnią Służbę.
Pani Małgorzata Boczek jest pracownikiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku. Prowadzona przez nią filia biblioteczna w Niegosławiu funkcjonuje w sposób wzorowy. Pani Małgosia przez wiele lat pracy wykazuje się inicjatywą w tworzeniu oferty kulturalnej dla mieszkańców Niegosławia. Jako lokalna animatorka kultury kreuje bibliotekę na przestrzeń otwartą dla wszystkich, a poprzez doskonałą współpracę z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi oraz przedsiębiorcami integruje lokalną społeczność wokół instytucji. Pani Małgosia podjęła szereg działań mających duży wpływ na promowanie czytelnictwa oraz samej biblioteki wśród mieszkańców Drezdenka i okolic. Jej zaangażowanie oraz praca wykraczają poza obowiązki służbowe i są bardzo dobrze odbierane przez czytelników. Ponad trzydziestoletnie działania pani Małgorzaty na rzecz upowszechniania kultury i promowania literatury mają duży wpływ na rozwój lokalnego społeczeństwa. Pani Małgosiu, gratulujemy!
uhonorowana Medalem